Архив

Tag Archives: здравно осигуряване

Целта на здравното осигуряване е да осигури достъпно лечение при болест или трудова злополука. Но дали сте наясно какъв е размерът на задължителната вноска, която всеки месец се приспада от заплатата ви? А какви права ви дава тя? Ето най-важното, което трябва да знаете за здравното осигуряване в България.

Малко теория
В България здравното осигуряване може да бъде два вида – задължително и доброволно.
Задължителното здравно осигуряване се основава на месечните здравноосигурителни вноски, които ние или нашият работодател плащаме всеки месец към Националната агенция за приходите (НАП) заедно с останалите осигуровки. Read More