Архив

Tag Archives: НПО

Индексът за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г. показва застой в развитието на гражданския сектор. Неговата стойност остава непроменена от 2012 г. Тя е 3.3 и определя гражданския сектор в България все още като нестабилен.

Активното ми участие в обществения живот започна преди няколко месеца с влизането ми във фейсбук групата „Доброволчесто/ Обмени/ Обучения/ Семинари/ Стажове и други събития/ инициативи“. Целта на групата е всички членове да споделят възможности за личностно развитие, предоставени от различни центрове и академии, и доброволчески инициативи, голяма част от които се осъществяват благодарение на платформата TimeHeroes.org. Оттам научих за първия обучителен курс, който посетих – „Възможностите, които имам в Европа“ на Младежки Информационно – Консултантски Център „Витоша. Макар и съсредоточен върху Европейската Доброволческа Служба, семинарът ни показа ползите от всяко доброволчество чрез практическа игра. Тя се състоеше в изброяване на уменията, които доброволецът развива, и на тези, които работодателите търсят. Накрая се оказа, че двете напълно съвпадат! Една седмица по-късно бях доброволец на форум „Кариера с кауза“ и останах много приятно изненадана от разнообразните възможности за гражданска активност, които включваха стажове, доброволчество и дори постоянна работа в НПО сектора. Разбира се, на изложението открих и предложения, подходящи за мен. И така точно месец след като участвах в семинара на МИКЦ „Витоша“, станах част от екипа му и сега аз лично работя както по европейски проекти и с ЕДС доброволци, така и за повишаването на информираността и развиването на меките умения на младежите. Междувременно не спирам да търся други интересни инициативи: бях доброволец на Водна Кула Арт Фест и чакам да навърша 18, за да даря кръв.

Ина Кокинова