Архив

Tag Archives: права

Вече знам какво представлява дискриминацията и кога на пръв поглед дискриминационни действия всъщност не представляват такива. Време е да науча повече за видовете дискриминация, които могат да бъдат упражнени спрямо мен, и по какъв начин мога да защитя правата си.

Дискриминацията бива два вида – пряка и непряка (косвена).

Кога съм жертва на пряка дискриминация?

Когато получавам по-неблагоприятно отношение в сравнение с другиго, който ебил е или би бил някога в аналогична ситуация. Това неблагоприятно третиране е на базата на някой мой признак – да речем расовата ми принадлежност, сексуалната ми ориентация, религията или вярата ми, наличие на увреждане и др. (виж изброените тук основания). Така, ако имам някакво увреждане и прочета в обява за работа “обявата не важи за хора с увреждания”, то може да се окаже, че съм пряко дискриминиран, ако увреждането ми не е пречка за извършване на работата. Друг пример за пряка дискриминация е да ми откажат да се запиша в езиков курс заради говорния ми дефект. Read More

В тази публикация събрах най-важната информация, която всеки гражданин на Европейския съюз е добре да знае.

Става дума за четири файла във формат pdf: 

Моите права в Европейския съюз: 

Как да търсим европейска информация: 

Възможности за кариерно развитие, обучение и стажове: 

Стратегия „Европа 2020“: 

Read More

Целта на здравното осигуряване е да осигури достъпно лечение при болест или трудова злополука. Но дали сте наясно какъв е размерът на задължителната вноска, която всеки месец се приспада от заплатата ви? А какви права ви дава тя? Ето най-важното, което трябва да знаете за здравното осигуряване в България.

Малко теория
В България здравното осигуряване може да бъде два вида – задължително и доброволно.
Задължителното здравно осигуряване се основава на месечните здравноосигурителни вноски, които ние или нашият работодател плащаме всеки месец към Националната агенция за приходите (НАП) заедно с останалите осигуровки. Read More