Архив

Tag Archives: Симона Димитрова

Човекът е социално същество, той непрестанно има нужда да общува със себеподобни, за да се чувства значим. Споделяйки своите мисли и чувства, изслушвайки останалите, хората успяват да запълнят празнотата в себе си, която чувстват, когато остават сами. Но това понякога не е достатъчно. В живота си имаме цели, мечти, идеи, ежедневието ни е изпълнено с разнообразни емоции, но също така притежаваме и необходимост да помагаме на останалите. Защо ли? Просто е – това е следващата стъпка от това да си част от обществото, да допринасяш за общото благо. Всеки ден ние ставаме свидетели на хора, които си помагат, без значение дали се познават, или не. Много от нас биха подали ръка на приятел, роднина, дори и на човек, който са виждали веднъж. Но по интересното е, колко от нас биха помогнали на непознат, независимо дали ще е с храна, парични средства или просто подкрепа? За съжаление, това не е цялостната същност на доброволчеството. В това понятие немалка част заема и личностното развитие. Често човек би се запитал какво получава в замяна. За някои е личностно удовлетворение, за други придобиване или споделяне на опит, знания, умения, запознанство с нови хора, разширяване на мирогледа и не на последно място – съпричастност – просто така сме устроени. Read More