Архив

Tag Archives: цели

В бързината на ежедневието често губим посоката и смисъла на нещата, които правим. Постепенно се промъква чувството, че не ние движим ситуациите, а те задвижват нас. В един такъв ден, в който се чувстваме едва ли не безсилни пред обстоятелствата най-ефективното действие, което можем да предприемем е просто да спрем и да направим деня си тотално различен. Да отменим всички ангажименти, да останем сами с мислите си и да се опитаме да си отговорим на няколко много важни въпроси, за да проверим доколко сме се отклонили от това, към което се стремим и да се фокусираме отново. Периодичното правене на това упражнение носи яснота и вътрешно спокойствие, че се движим в правилната посока. Read More

Представям ви книжката „Ръководство за постигане на цели” с подзаглавие „Открий четирите стъпки за постигане на почти всичко, което искаш в живота”. Нейн автор е Ангел Лазаров, създател на Институт по невро-лингвистично програмиране.

В Ръководството се обръща внимание на най-често срещаните трудности при поставянето и постигането на цели и начините за справяне с тях.

Книгата е предназначена, както пише на корицата ѝ, „за всеки, който е почти (но не напълнмо) удовлетворен от съотношението на поставени и постигнати цели в живота – и не може да разбере къде точно бърка”.

Ето едно изречение от книгата, което я представя най-пълноценно: „хората, които са следвали 4-те стъпки от ръководството и са приложили наученото на практика, ще се наслаждават на конкретни, ясни, измерими резултати и ще са  на  път  да  постигнат  едни  от  най-амбициозните  цели, които някога  са  си  поставяли  в живота.”

Изтеглете книгата от тук и тук.