Архив

Tag Archives: ценности

В бързината на ежедневието често губим посоката и смисъла на нещата, които правим. Постепенно се промъква чувството, че не ние движим ситуациите, а те задвижват нас. В един такъв ден, в който се чувстваме едва ли не безсилни пред обстоятелствата най-ефективното действие, което можем да предприемем е просто да спрем и да направим деня си тотално различен. Да отменим всички ангажименти, да останем сами с мислите си и да се опитаме да си отговорим на няколко много важни въпроси, за да проверим доколко сме се отклонили от това, към което се стремим и да се фокусираме отново. Периодичното правене на това упражнение носи яснота и вътрешно спокойствие, че се движим в правилната посока. Read More

KINGSMAN е новопоявил се български сайт. Историята по появяването му е свързана с небезизвестния сайт lifehack.bg .

Сайтът “KINGSMAN. THE MANHOOD” има силно начало, водещи заглавия сред първите публикации в него са: От това ли се страхувах? Предизвикателство за мъже от Сенека”, „Как един мъж да бъде креативен и да остане такъв завинаги”, „Пътеводител на алкохолните напитки и тяхната употреба и други.

KINGSMAN си поставя за цел да привлече вниманието на мъжката аудитория и по-специално на онези мъже, които имат желанието и претенцията да се вмъкнат под шапката на това достойно понятие „мъж”. Да бъдеш  мъж, не означава просто да принадлежиш към мъжкия пол. В сайта е изяснено чрез десетки публикации, че принадлежността на една личност към категорията „мъж” е свързана с многобройни ценностни категории като „достойнство”, „чест”, „морал”, „принципи”, „власт” и др.

Публикациите в сайта са разпределени в няколко категории, съобразно тематичното им сходство.

Сайтът съдържа и практическа част: съвети за отношенията между мъжете и жените, публикации, свързани с модата, правила за джентълмени, как да се насладим на пура и други.

Включени са и интересни биографични очерци на големите мъже, превърнали се в исторически личности. Не отсъстват и интервюта със съвременни мъже, от които можем да научим много.

Сайтът е достъпен на този адрес: http://kingsman.bg .

_________________

Източник на публикацията: Последният блог